Denní program

Provozní doba 7:00 - 16:00 hodin

Režim dne

07:00 - 08:00 příchod dětí do DS, předávání dětí pečujícím osobám,spontánní zájmové aktivity a hry

08:00 - 08:30 ranní kruh - společné přivítání, didakticky zaměřené činnosti, sdílení zážitků, seznámení s denními aktivitami

08:30 - 11:00 hygiena, příprava na dopolední svačinu, svačina pobyt venku, v případě nepříznivých podmínek náhradní program

11:00 - 12:30 osobní hygiena, příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek

12:30 - 13:30 spánek a odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové činnosti a individuální práce

13:30 - 14:30 oblékání, hygiena, odpolední svačina

14:30 - 16:00 společné zájmové činnosti, hry, individuální spontánní činnosti, odchod dětí domů