Vítejte na našich webových stránkách

Naše Dětská skupina Prťata byla podpořena v rámci Operačního programu Zaměstnanost a získala na svůj provoz finanční podporu EU. Podpora je poskytována v rámci projektů "Dětská skupina Prťata" (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006760) s obdobím realizace od 1.7.2017 do 30.6.2020 a "Dětská skupina Prťata II" (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016283) s obdobím realizace od 1.7.2020 do 30.6.2022.

Projekt má za cíl podpořit rodiny s dětmi a pomoci jim ve sladění osobního a pracovního života. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí a na starost je mají dva odborní pracovníci.

Dětský úsměv je nám odměnou...


Sbírka zákonů č. 114/ 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

zakazuje

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení.

Z tohoto důvodu je Dětská skupina Prťata

od 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. uzavřena

Ať přáníčko u srdce vás hřeje, ty nejkrásnější Vánoce vám přejeme

Výběr fotografií z naší práce

Dětská skupina Prťata

Zdětín 77, 798 43 p. Ptení
IČ: 00600105
obeczdetin@volny.cz
+420 582 376629